Raksha Mantri Shri Rajnath Singh lays foundation stone of Thal Sena Bhawan at Delhi Cantt

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh lays foundation stone of Thal Sena Bhawan at Delhi Cantt