Raksha Mantri Shri Rajnath Singh commissions indigenously built submarine INS Khanderi

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh commissions indigenously built submarine INS Khanderi